Nyttige tips for industribedrifter som planlegger automatisering

Digitalisering og automatisering er megatrender innenfor de aller fleste bransjer, moderne industribedrifter må uten tvil følge med på denne utviklingen for å kunne være konkurransedyktige. I de aller fleste bransjer og sektorer er det helt enkelt ikke mulig å unngå automatisering, men det kan også være en svært utfordrende overgang.

Få et overblikk over integrerte industrimaskiner og roboter

Å legge om produksjon av ulike komponenter og deler til automatisert drift krever innsats, men det er samtidig også mange andre virksomheter som allerede har vært igjennom denne prosessen. En leverandør som Masentia Norge kan vise til mye erfaring når det gjelder å gi råd til selskaper som skal investere i en mer automatisert maskinpark, som gjerne også kan være en del av et integrert såkalt CAM-system.

Frittstående maskiner knyttet til et CAM-system gjør det mulig å overføre komplekse design og tegninger direkte til en maskin som freser, sliper eller sveiser. Samtidig kan det også være mulig å knytte sammen flere ulike trinn i slike maskiner ved hjelp av én eller flere roboter.

Kartlegg egne prosesser og rutiner

For noen virksomheter kan automatisering føre til radikalt annerledes prosesser, men samtidig vil de aller fleste selskaper produsere produkter eller tjenester som legger noen rammer for hvordan produksjonen skal foregå. Det betyr at det er avgjørende å kartlegge hvordan ulike prosesser og rutiner egentlig henger sammen, samtidig som det er viktig å dra nytte av de unike fortrinnene som følger med automatisert produksjon.

Igjen kan det være en fordel å gjennomføre en kartlegging sammen med en aktør som har erfaring med kartlegging og omlegging til en mer digital produksjonsprosess. Da blir det enklere å lage en ny digital prosess som oppfyller krav til både effektivitet og kvalitet. Til syvende og sist er formålet med automatisering og digitalisering å levere et minst like godt produkt som før, samtidig som det skjer på en mer kostnadseffektiv og strømlinjeformet måte.