Nyttige tips for deg som driver et stort eller lite lager

Hvis du har ansvar for driften av et lager, er du sannsynligvis allerede over middels opptatt av orden, system og gode rutiner. Det er fort gjort å miste oversikten når lageret fylles opp med varer, derfor er det helt avgjørende å legge til rette for prosesser som både følger vareflyten tett og skaper gode rammer for ryddig og forutsigbar forflytting av varer.

Enkelt og smart utstyr tilpasset oppgaven

Det er alltid lurt å jobbe smartere, ikke hardere, når det lar seg gjøre. På et lager handler det blant annet om å bruke riktig utstyr. Med gode jekketraller, tippcontainer, hyllesystemer etc. blir hverdagen mye enklere. Det handler selvfølgelig ikke bare om effektivitet, men også om ergonomi og trygghet for de ansatte.

Det er viktig å ta utgangspunkt i egne behov når man velger utstyr og inventar til et lager. Til et lite lager kan det være nok med oversiktlige hyllesystemer, men sporing og systemstøtte for lagerbeholdning er nesten obligatorisk i et større lager.

Balansen mellom for mye og for lite på lager

Balansen mellom for lite og for mye på lager er relevant i de fleste bransjer. Innenfor varehandel eller produksjonsindustri kan det feil lagerbeholdning få katastrofale konsekvenser, men avvik kan skape problemer også i helt andre sektorer.

Det er åpenbart viktig ikke å gå tom for verken innsatsvarer, salgsvarer eller nødvendige forbruksartikler og reservedeler, men samtidig binder lageret opp mye kapital. Dessuten finnes det alltid en risiko for ukurans på lageret, enten i form av at varer blir direkte usalgbare (for eksempel ferskvarer i dagligvarehandelen) eller at deler og komponenter ikke lenger er relevante i produksjonen.

Det kan uten tvil være utfordrende å finne den riktige balansen på lageret, men det lønner seg å bruke tid og penger på å gjøre en korrekt analyse. Å ha korrekte lagerbeholdninger til enhver tid er et nyttig tips uansett størrelse på lageret.